lundi, juillet 17, 2006

Barême pour l'examen de titularisation en Roumanie (17-18 juillet 2006)

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

Sujet I (30 puncte)
La voix passive.
Punctajul se acordă astfel:
25 puncte
- 15 p.: prezentarea mărcilor specifice:
- auxiliarul être; (2 p.)
- prezenţa implicită sau explicită a unui “complement de agent”; (5 p.)
- acordul în gen şi număr al participiului trecut cu subiectul gramatical; (5 p.)
- statutul pronumelui reflexiv. (3 p.)
- 5 p.: cazuri de transformare a unei construcţii active în construcţie pasivă.
- 5 p.: exemple adecvate, relevante.
Pentru exprimare corectă, se acordă 5 puncte:
- gramatică (3 p.):
3 p.: 0-1 erori; 2 p.: 2-3 erori; 1 p.: 4-5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori.
- lexic / ortografie (2 p.):
2 p.: 0-1 erori; 1 p.: 2-3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori.

Sujet II (30 puncte)
Eugène Ionesco et le Nouveau Théâtre
Se consideră corect răspunsul care dezvoltă corect şi complet ideea indicată prin cerinţă.
A. Conţinut
15 puncte
• Introduction : Eugène Ionesco – initiateur du Nouveau Théâtre - 3 puncte
• Développement - 9 puncte
3 p. : les caractéristiques du Nouveau Théâtre (la remise en cause de la dramaturgie traditionnelle ; le thème de l’absurde ; un langage vide de sens) ;
3 p. : l’œuvre de Ionesco ;
3 p. : les personnages et leur signification symbolique.
• Conclusion - 3 puncte

B. Redactare
15 puncte
• încadrare în cerinţă - 1 punct
• organizarea ideilor - 3 puncte
3 p. : text clar şi bine organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente (introducere-cuprins-încheiere); construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a ideilor;
2 p. : părţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu există un echilibru între ele; ideile sunt, în general, subliniate prin paragrafe;
1 p. : plan vag de structurare a textului, în care părţile componente sunt marcate
insuficient; trecerea de la o idee la alta nu este evidenţiată în nici un fel.
• adecvarea vocabularului - 3 puncte
3 p. : stil şi vocabular adecvate conţinutului, claritatea enunţului, varietatea lexicului, sintaxa adecvată;
2 p. : stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în selectarea cuvintelor;
1 p. : vocabular sărac, monoton, repetitiv; cuvinte inadecvate semantic.
• abilităţi de argumentare - 3 puncte
3 p. : foarte bună relaţie idee-argument; părerile / ideile sunt pertinente, interesante, originale şi urmează o succesiune logică ; argumentele sunt prezentate într-un mod persuasiv şi sunt însoţite de exemple relevante, adecvate ; bune abilităţi de a formula judecăţi de valoare şi o interpretare personală.
2 p. : părerile / ideile exprimate conţin unele elemente de originalitate; sunt încercări de a susţine ideile prin argumente / elemente de interpretare; exemple parţial relevante / adecvate, dar rezultatul este neconvingător.
1 p. : afirmaţii rareori susţinute / nesusţinute de argumente; idei şi exemple irelevante (sau inexistente); schematism în prezentarea ideilor.
Pentru exprimare corectă, se acordă 5 puncte:
- gramatică (3 p.): 3 p.: 0-1 erori; 2 p.: 2-3 erori; 1 p.: 4-5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori.
- lexic / ortografie (2 p.): 2 p.: 0-1 erori; 1 p.: 2-3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori.

Sujet III (30 puncte)
a) Séquence didactique : exprimer son accord / son désaccord
Construirea unei secvenţe didactice, incluzând exerciţii / activităţi, potrivit cerinţei. (25 puncte)
• realizarea tabloului de sinteză – 5 puncte
3 p. : organizarea enunţurilor-tip corespunzătoare actelor de limbaj solicitate
2 p. : calitatea exemplelor propuse (enunţuri clare, relevante, adecvate)
• construirea unei secvenţe de 4 activităţi, conform cerinţei – 20 puncte
16 p. : respectarea succesiunii logice a etapelor de învăţare ; (identificarea
realizărilor lingvistice specifice actelor vizate - 4 p. ; exersarea în context
comunicativ a actelor de limbaj solicitate - 8 p.; evaluarea achiziţiei - 4 p.);
4 p. : calitatea activităţilor propuse (cerinţe clare – 1 p.; conţinut adecvat,
original – 1 p.; progresia dificultăţii – 1 p.; distribuirea echilibrată în raport cu etapele de învăţare – 1 p.)
Pentru exprimare corectă, se acordă 5 puncte:
- gramatică (3 p.): 3 p.: 0-1 erori; 2 p.: 2-3 erori; 1 p.: 4-5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori.
- lexic / ortografie (2 p.): 2 p.: 0-1 erori; 1 p.: 2-3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori.

b) Séquence didactique : l’emploi du subjonctif
Construirea unei secvenţe didactice, incluzând exerciţii/activităţi, potrivit cerinţei. (25 puncte)
• respectarea succesiunii logice a etapelor de învăţare – 20 puncte
- reactualizarea / prezentarea formelor verbale în contexte de utilizare specifice (10 p.)
- exerciţii şi activităţi de reutilizare în context (6 p.)
- evaluarea achiziţiei ( 4 p.)
• calitatea activităţilor propuse – 5 puncte (cerinţe clare – 1 p. ; exemple adecvate – 1 p.; conţinut relevant – 1 p.; progresia dificultăţii – 1 p.; distribuirea echilibrată în raport cu etapele de învăţare – 1 p.)
Pentru exprimare corectă, se acordă 5 puncte:
- gramatică (3 p.): 3 p.: 0-1 erori; 2 p.: 2-3 erori; 1 p.: 4-5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori.
- lexic / ortografie (2 p.): 2 p.: 0-1 erori; 1 p.: 2-3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori.

Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

1 comentarii:

U-pH a dit…

Buna ziua,

As vrea daca puteti sa publicati un model de "sequence didactique".
Va multumesc!